Skip to content

Student AI Developer

On-site
 • Amsterdam
€16.1 per hourClient Delivery

Job description

Ben jij een extreem getalenteerde student? Studeer je AI, Data Science, of iets in die richting? Ben je gek op nieuwe technologieën en vind je het geweldig om na te denken over hoe de toekomst van grote bedrijven eruit zal zien? Ben jij energiek, proactief, sociaal en op zoek naar een belangrijke (bij)baan bij een snelgroeiend techbedrijf? Heb jij ervaring in een rol waarin je een klant heel snel moest leren kennen? Maak jij mensen om je heen vaak enthousiast over de ideeën die je hebt? Is je antwoord op al deze vragen "JA!" of "EEN BEETJE, MAAR IK WIL HET!"? Dan zijn wij op zoek naar jou!


Als Prototype Student (AI Developer) werk je in het Development (Prototype) team van Bit en doe je klantprojecten samen met het Research & Prototype team. Als onderdeel van het team draag je bij aan het ontwikkelen van prototypes op basis van nieuwe technologieën die onze klanten sneller helpen innoveren. We zijn continu bezig met het aanpassen en verbeteren van de oplossing voor de klant op het gebied van AI, Machine Learning, Robotica en Augmented Reality.


Het belangrijkste doel van ons projectwerk is om succesvol van research naar het bouwen van een passend en innovatief prototype te komen. Het prototype moet zo awesome zijn, dat de klant het ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Zo maken we samen blijvende impact. Daarbij is het heel belangrijk dat jij het leuk vindt om everything tech goed & duidelijk uit te leggen aan een non-tech persoon. Naast dat je een model kunt gebruiken, kun je ook uitleggen wat de impact van een technische beslissing is op het uiteindelijke resultaat.  


Dit is waarom je deze uitdaging moet aangaan

 • Als student krijg je de unieke kans om bij een snelgroeiend tech bedrijf te werken
 • Ons team is super jong: de gemiddelde leeftijd is 25 jaar
 • Je wordt continu uitgedaagd op verschillende projecten voor grote bedrijven. We willen dat je constant leert en werkt aan je persoonlijke ontwikkeling
 • Je krijgt de kans om te innoveren. We proberen de technologie van overmorgen nu te ontwikkelen. Onze prototypes worden gebouwd door een team dat bestaat uit de beste young tech professionals van Amsterdam en Delft


Starten bij Bit

Je kan direct beginnen, maar we begrijpen het ook als je iets later wilt beginnen. Je zal worden ingewerkt en opgeleid door het Prototype team en door de rest van het team. In normale tijden besteed je je tijd op ons kantoor op het Amsterdam Science Park, maar thuiswerken kan natuurlijk ook. Je zult tijdens je onboarding het hele team leren kennen en met hen samenwerken. Je krijgt de tijd om je onder te dompelen in onze bedrijf en manier van werken. We willen graag dat jij je gaat ontwikkelen bij Bit! 


Over Bit

Bit is de plek waar we ontdekken en grenzen verleggen. Als Research & Prototyping studio weten we maar al te goed dat technologie zich in een rap tempo ontwikkelt. Maar als het op algemene toepassing aankomt, zijn bedrijven vaak te langzaam. Het is ons doel om klanten een concurrentievoordeel te bieden en hen de voorsprong te geven op technologische ontwikkelingen. Binnen een paar maanden ontwikkelen we na grondig onderzoek een tastbaar prototype en helpen we bedrijven vooruit naar de toekomst.


Cultuur

We vinden het belangrijk dat jij je kunt identificeren met onze kernwaarden:

  🧠 We learn, we lead.
  👨‍👩‍👧‍👦 Team first.
  🚀 Pushing status quo.

Als onderdeel van ons team geven we jou vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Wat we daarvoor terugvragen is passie, plezier en prestatie. That's it! Klinkt dit als jouw ideale werkplek? 

Bij Bit vieren we verschil. De beste ideeën komen immers voort uit een diversiteit aan gedachten. Daarom moedigen we mensen van alle achtergronden aan om te solliciteren. Als je aan de functiebeschrijving voldoet, krijg je volledige en gelijke aandacht voor de rol.


Dit krijg je

 • Een startsalaris van €16,10 all-in per uur - dit gaat omhoog na je eerste contract van een half jaar
 • De mogelijkheid om samen te werken met de beste tech talenten
 • Een unieke kans om werkervaring op te doen bij een snelgroeiend tech bedrijf
 • Vrijheid om jezelf te ontwikkelen en je carrière te kickstarten
 • Verantwoordelijkheid om klanten écht verder te helpen
 • Zien hoe (grote) bedrijven er van binnenuit uitzien
 • De kans om je netwerk uit te breiden


Job requirements

Dit is wat we vragen

 • Je wilt elke dag beter worden en bent dus ambitieus
 • Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal - Nederlandse taal is een pré
 • Je woont in Nederland, in de buurt van Amsterdam is een pré
 • Je bent een burger uit de EU / EER
 • Je studeert of hebt gestudeerd aan een Nederlandse universiteit
 • Je hebt een grote passie voor tech en innovatie
 • Je hebt ervaring met programmeren en kent tenminste Python
 • Het is een pré als je weleens geprobeerd hebt om je eigen applicatie op te zetten op zowel front- als backendniveau
 • Je bent 10 tot 16 uur per week beschikbaar
 • Je studeert nog minimaal een jaar op universitair niveau
  • Indien je een Bachelor volgt, is dit in de richting van Informatica / (Software) Engineering
  • Indien je een AI-student bent, vragen wij minimaal Master-niveau (bij voorkeur in je 1e jaar) 


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteldEnglish version


Are you an extremely talented student? Do you love new technologies and enjoy thinking about what the future of large companies will look like? Are you energetic, proactive, social and looking for an important job at a fast-growing tech company? Do you have experience in a role in which you had to get to know a customer very quickly? Do you often make people around you enthusiastic about the ideas you have? Is your answer to all these questions "YES!" or “A LITTLE BIT, BUT I WANT IT!”? Then we are looking for you!

As a Prototype Student (AI Developer) you work in Bit's Development (Prototype) team and do customer projects together with the Research & Prototype team. As part of the team, you contribute to developing prototypes based on new technologies that help our customers innovate faster. We are continuously adapting and improving the solution for the customer in the areas of AI, Machine Learning, Robotics and Augmented Reality.

The main goal of our project work is to successfully move from research to building a suitable and innovative prototype. The prototype must be so awesome that the customer will actually use it. This is how we make lasting impact together. It is very important that you enjoy explaining everything tech well and clearly to a non-tech person. In addition to using a model, you can also explain the impact of a technical decision on the final result.

This is why you should take up this challenge

As a student you get the unique opportunity to work at a fast-growing tech company. Our team is super young: the average age is 25 years. You are continuously challenged on various projects for large companies. We want you to constantly learn and work on your personal development. You get the chance to innovate. We are trying to develop the technology of the day after tomorrow now. Our prototypes are built by a team consisting of the best young tech professionals from Amsterdam and Delft

Starting with Bit

You can start immediately, but we also understand if you want to start a little later. You will be introduced and trained by the Prototype team and by the rest of the team. In normal times you spend your time at our office at the Amsterdam Science Park, but you can also work from home. You will get to know and work with the entire team during your onboarding. You will have time to immerse yourself in our company and way of working. We would like you to develop yourself at Bit!

About Bit

Bit is the place where we discover and push boundaries. As a Research & Prototyping studio, we know all too well that technology is developing at a rapid pace. But when it comes to general adoption, companies are often too slow. Our goal is to provide customers with a competitive advantage and give them the edge on technological developments. Within a few months, after thorough research, we develop a tangible prototype and help companies move forward into the future.

Our team & culture

We think it is important that you can identify with our core values:
🧠 We learn, we lead.
👨‍👩‍👧‍👦 Team first.
🚀 Pushing status quo.
As part of our team, we give you freedom, trust and responsibility. What we ask for in return is passion, fun and performance. That's it! Does this sound like your ideal workplace?

At Bit we celebrate differences. After all, the best ideas come from a diversity of thoughts. That's why we encourage people from all backgrounds to apply. If you meet the job description, you will receive full and equal consideration for the role.


This is what you'd get

 • A starting salary of €16,10 per hour - this will increase after your first six-month contract
 • The opportunity to work with the best tech talents
 • A unique opportunity to gain work experience at a fast-growing tech company
 • Freedom to develop yourself and kickstart your career
 • Responsibility to really help customers
 • See what (large) companies look like from the inside
 • The opportunity to expand your network


This is what we seek

 • You want to get better every day and are therefore ambitious
 • You have a good command of the English language - Dutch is an advantage
 • You live in the Netherlands, near Amsterdam is an advantage
 • You are an EU / EEA citizen
 • You are studying or have studied at a Dutch university
 • You have a great passion for tech and innovation
 • You have experience with programming and at least know Python plus 2 more languages
 • It is an advantage if you have ever tried to set up your own application at both front and backend level
 • You are available 10 to 16 hours per week
 • You will study at university level for at least another year
 • If you are an AI student, we require at least a Master's level (preferably in your 1st year)Acquisition in response to this vacancy is not appreciated

Details

On-site
€16.1 per hour

or

Details

On-site
€16.1 per hour